> AAH < A.A. HOOGTEILING, UITGEVER

Noorderakerweg 23, 1069 LN AMSTERDAM, THE NETHERLANDS

A.A. Hoogteiling, uitgever onderneemt activiteiten op de kruispunten van muziek, literatuur, filosofie, beeldende kunst, geschiedenis en de gebouwde omgeving. Veelal gaat het om in de vergetelheid geraakte juwelen: schrijvers, composities of ambachten. De missie van de uitgeverij kan worden omschreven als het weer onder de aandacht brengen van deze bijoux discrets, met een knipoog naar Diderot (zijn beetje scabreuze roman Les bijoux indiscrets – De loslippige sieraden).

In 2012 werd Ivo Andric’ (Nobelprijs literatuur 1960) GESPREK MET GOYA uitgegeven ter gelegenheid van de expositie ‘Tauromaquia’ door Semna van Ooy. Dit boekje is in 2016 heruitgegeven ter gelegenheid van de expositie ‘Spaanse Meesters’ in de Hermitage Amsterdam. De zesde druk verscheen in 2022.

In 2013 en 2014 werden uitvoeringen  van de Diabelli-variaties van Beethoven georganiseerd door pianist Herman Rouw en Niko Koers. Er wordt een verband gelegd tussen het luisteren naar dergelijke complexe muziek en de ervaring van de stad. Vandaar de titel BEETHOVEN EN STAD / BEETHOVEN AND CITIES. De reacties hierop waren talrijk en lovend. Lezing en recital zijn in boek-met-CD-vorm verkrijgbaar. De tekst is in Nederlands en Engels. LAATSTE EXEMPLAREN!

Van 2014 tot 2018 verrichtte de uitgever veel werk voor het Amsterdamse School Museum Het Schip zoals de redactie van de website ‘Wendingen, platform voor de Amsterdamse School‘, die de Amsterdamse School in Nederland documenteert. In 2018 verscheen EEN KUNSTWERK IN BAKSTEEN, or the English version A WORK OF ART IN BRICK. Niko Koers is een van de auteurs en zorgde voor de organisatie van het hele project en voor de Engelse vertaling.

In 2019 publiceerde >AAH< de Nederlandse vertaling van Premio Cervantes-winnaar Juan Goytisolo’s Campos de Níjar, DE CONTREIEN VAN NÍJAR, een reis in het Andalusië van de jaren vijftig. Dit juweel werd aan de vergetelheid ontrukt en vertaald door Keimpe Reitsma. Het boek staat bij alle Spaanse middelbare scholieren op de leestlijst.

Najaar 2020 verscheen de geïllustreerde vertaling van Diderot’s ESSAY SUR LA PEINTURE . Dit omvangrijke en invloedrijke essay wordt beschouwd als de eerste kunstkritiek. De aanleiding voor het essay was de Salon van 1765. Diderot’s beschrijvingen waren een belangrijke bron waarmee Europese vorstenhuizen en intelligentsia geïnformeerd bleven over het culturele leven in Parijs. De gehele bundel heeft als titel WAT EEN KUNST IS DAT SCHILDEREN ! omdat ook de kritiek van Goethe bij zijn Duitse vertaling en twee beschouwingen van onze tijdgenoten Thomas Crow en Philippe Junod zijn opgenomen. De bundel is is rijk geïllustreerd. Hier zijn alle originele werken, waaraan Diderot refereert, in hun museale setting te bewonderen.

Vóór de Boekenweek van  2022 verschijnt JACQUES DE FATALIST EN ZIJN MEESTER van Denis Diderot en vertaald door Martin de Haan. Dit is een even hilarisch als diepzinnig liefdesverhaal. Fris, alsof het gisteren is geschreven. Diderot, de filosoof die romans kan schrijven!

>AAH< ontleent zijn naam aan de zilversmid A.A. Hoogteiling. Zijn naam en die van zijn dochter, de moeder van de uitgever, is inmiddels uitgestorven. In de uitgeverij leeft haar en zijn naam voort. Over de in 1919 door A.A. Hoogteiling en A. Presburg opgerichte HAARLEMSCHE ZILVERSMEDERIJ is in 2019 een jubileumboekje verschenen, gemaakt door twee kleinkinderen van de oprichters: Sophia Presburg en Niko Koers. Uitgegeven door  >AAH< natuurlijk.

Ger Hoogteiling 15-11-12 (2)Eerste publicatie van uitgeverij A.A. Hoogteiling is op 15 november 2012 overhandigd door oprichter Niko Koers aan Gerrit Hoogteiling, 88 jaar, laatste Hoogteiling (met korte ei)-telg.

Bestellingen via: aahoogteiling@kpnmail.nl (prijzen zijn ex verzendkosten) en via de boekhandel uiteraard.

1. WERKTEKENINGEN 1979-2012, Niko Koers, mei 2012.                                                    GRATIS

2. GESPREK MET GOYA, Ivo Andrić, december 2012, ISBN 979-90-820059-3-6, 5e druk  € 9,50

3. BEETHOVEN & STAD, CD en essay,  Herman Rouw (piano) en Niko Koers (essay in het Nederlands en Engels), ISBN 978-90-820059-1-2, € 18,50

4. 100 JAAR HAARLEMSCHE ZILVERSMEDERIJ K.H. Schermerhorn (v/h A. Presburg en zoon, v/h Hoogteiling en Presburg), door Sophia Presburg en Niko Koers. € 9,50 of gratis als pdf.

5. Juan Goytisolo, DE CONTREIEN VAN NÍJAR, een reis in het Andalusië van de jaren vijftig. Vertaald door Keimpe Reitsma, ISBN 978-90-820059-5-0. 2e druk, € 16,50

6. WAT EEN KUNST IS DAT SCHILDEREN ! door Dennis Diderot, geïllustreerde Nederlandse vertaling van de eerste kunstkritiek, een essay uit 1765. Twee hoofdstukken met kritiek van Johann Wolfgang von Goethe bij zijn Duitse vertaling van Diderot’s essay. Een inleiding door Thomas Crow en een beschouwing door Philippe Junod over Diderot versus Goethe, ISBN 978-90-820059-4-3. Prijs € 24,50.

7. Denis Diderot, JACQUES DE FATALIST EN ZIJN MEESTER, vertaald door Martin de Haan

GEPLAND VOOR 2023:

8. Lydia Tsjoekovskaja, OPEN BRIEVEN (werktitel)

9. DE GROTE ENCYCLOPÉDIE, van Diderot en d’Alembert maar vooral van Diderot. Een boek voor vrienden, die zitten met de vraag: ‘Wat was dat toch ook weer, Diderot?’

Alle prijzen exclusief verzendkosten. De titels 2, 3, 5, 6 en 7 zijn te bestellen via de boekhandel en/of Centraal Boekhuis.