> AAH < UITGEVER

Noorderakerweg 23, 1069 LN AMSTERDAM, THE NETHERLANDS

Uitgeverij A.A. Hoogteiling richt zich op de kruispunten van muziek, literatuur, filosofie, beeldende kunst, geschiedenis en de gebouwde omgeving. Veelal gaat het om in de vergetelheid geraakte juwelen: schrijvers, composities of ambachten. De missie van de uitgeverij kan worden omschreven als het weer onder de aandacht brengen van deze bijoux discrets, met een knipoog naar Diderot.

In 2012 werd Ivo Andric’ (Nobelprijs literatuur 1960) GESPREK MET GOYA uitgegeven ter gelegenheid van de expositie ‘Tauromaquia’ door Semna van Ooy. Dit boekje is in 2016 heruitgegeven ter gelegenheid van de expositie ‘Spaanse Meesters’ in de Hermitage Amsterdam.

In 2013 en 2014 werden uitvoeringen  van de Diabelli-variaties van Beethoven georganiseerd door pianist Herman Rouw en Niko Koers. Deze werd gecombineerd met een voordracht over 40 jaar luisteren naar deze variaties. Er wordt een verband gelegd tussen het luisteren naar dergelijke complexe muziek en de ervaring van de stad. Vandaar de titel BEETHOVEN EN STAD / BEETHOVEN AND CITIES. De reacties hierop waren talrijk en lovend. Lezing en recital zijn in boek met CD-vorm verkrijgbaar. De tekst is in Nederlands en Engels.

Van 2014 tot 2018 verrichtte de uitgever veel werk voor het Amsterdamse School Museum Het Schip. De website ‘Wendingen, platform voor de Amsterdamse School‘, waar in een database de Amsterdamse School in Nederland wordt gedocumenteerd (gebouwen, objecten en biografieën) is van de grond getrokken en is nu de grootste in zijn soort. In 2018 verscheen een boek over het stedelijk blok Het Schip in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam. Dit boek documenteert de restauratie van het woonblok, het postkantoor, de museumwoning en de transformatie van de school tot museum: EEN KUNSTWERK IN BAKSTEEN, BETEKENIS EN RESTAURATIE VAN HET SCHIP, AMSTERDAM, ICOON VAN SOCIALE WONINGBOUW EN ARCHITECTUUR, 1919-1921. Niko Koers is een van de auteurs en zorgde voor de organisatie en voor de Engelse vertaling.

Najaar 2019 staat de geïllustreerde vertaling van Diderot’s ESSAY SUR LA PEINTURE op de rol. Dit omvangrijke en invloedrijke essay wordt beschouwd als de eerste kunstkritiek. De aanleiding voor het essay was de Salon van 1765. Diderot’s beschrijvingen waren een belangrijke bron waarmee Europese vorstenhuizen en intelligentsia geïnformeerd bleven over het culturele leven in Parijs. Dit boek bevat ook een inleiding door Thomas Crow over de betekenis van het denken over kunst en de werkwijze van Diderot. Verder bevat het boek twee hoofdstukken van het essay die Goethe in het Duits vertaalde, maar die vooral Goethe’s kritiek op Diderot bevatten en een beschouwing door Philippe Junod over de paradoxale tweespraak tussen Diderot en Goethe.

In 2019 publiceert >AAH< de Nederlandse vertaling van Premio Cervantes-winnaar Juan Goytisolo’s Campos de Níjar, DE CONTREIEN VAN NÍJAR, een reis in het Andalusië van de jaren vijftig. Dit juweel werd aan de vergetelheid ontrukt en vertaald door Keimpe Reitsma.

>AAH< ontleent zijn naam aan de zilversmid A.A. Hoogteiling. Deze familienaam staat op het punt van uitsterven. Het was de meisjesnaam van de moeder van de oprichter van de uitgeverij en daarmee een hommage aan haar. Het zilverwerk van A.A. Hoogteiling, met meestertekens >6AH<, [P+H] en [H+P], is sporadisch nog te vinden bij antiquairs en op veilingen. Het ‘familiezilver’ wordt inmiddels verzameld door twee kleinzoons van Hoogteiling en zo in de familie ‘teruggebracht’. Over de door A.A. Hoogteiling en A. Presburg opgerichte Haarlemsche Zilversmederij is in 2019 een jubileumboekje verschenen. Geschreven en vormgegeven door twee kleinkinderen: Sophia Presburg en Niko Koers. Uitgegeven door  >AAH< natuurlijk.

 

Ger Hoogteiling 15-11-12 (2)Eerste publicatie van uitgeverij A.A. Hoogteiling is op 15 november 2012 overhandigd door oprichter Niko Koers aan Gerrit Hoogteiling, 88 jaar, laatste Hoogteiling (met korte ei)-telg.

Bestellingen via: aahoogteiling@kpnmail.nl (prijzen zijn ex verzendkosten)

 

1. WERKTEKENINGEN 1979-2012, Niko Koers, mei 2012.                                                    GRATIS

2. GESPREK MET GOYA, Ivo Andrić, december 2012, ISBN 979-90-820059-3-6,                € 9,50

3. BEETHOVEN & STAD, CD en essay,  Herman Rouw (piano) en Niko Koers (essay in het Nederlands en Engels), ISBN 978-90-820059-1-2, € 17,50

In petto:

4. SCHILDEREN ! door Dennis Diderot, geïllustreerde vertaling van de eerste kunstkritiek, een essay uit 1765. Inleiding door Thomas Crow. Twee hoofdstukken met kritiek van Johann Wolfgang von Goethe. Met een beschouwing door Philippe Junod over Diderot en Goethe, ISBN 978-90-820059-4-3. Prijs nog niet bekend.

5. 100 JAAR HAARLEMSCHE ZILVERSMEDERIJ K.H. Schermerhorn (v/h A. Presburg en zoon, v/h Hoogteiling en Presburg), door Sophia Presburg en Niko Koers. € 9,50

6. Juan Goytisolo, DE CONTREIEN VAN NÍJAR, een reis in het Andalusië van de jaren vijftig. Vertaald door Keimpe Reitsma, ISBN 978-90-820059-5-0. Prijs nog niet bekend.